BD Nové Štěpnice, II. etapa

BD Nové Štěpnice, etapa II.