BD Nové Štěpnice, III. etapa

BD Nové Štěpnice, etapa II.