Tento předmět činnosti přešel na nově vzniklou společnost ELMO elektro a. s.
Elektromontáže a výroba rozváděčů spadají pod společnosti ELMO a. s.